Polityka prywatności

Dbam o Twoją prywatność! Zbieram i przetwarzam Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.
Zgodnie z RODO. Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora

§ 1
Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest NatureCore Iwona Biela Zamojska, działająca w ramach współpracy z Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą pod adresem Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa NIP: 5213641211
Wasze dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2
Cel przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania danych osobowych Klientów, to przyjęcie i realizacja zamówień oraz marketing bezpośredni moich własnych produktów. Dane Klientów nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Klienta będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji, do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

Do danych, które są przetwarzane przez Administratora danych niniejszej strony należą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy), oraz numer NIP (jeśli tego wymaga zamówienie)

§ 3
Wysyłki informacji marketingowych
(m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Klienta będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do celów komunikacji handlowej potrzeba zgody Klienta. Klient może ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany w zakładce kontakt.

§ 4
Komu Administrator danych może przekazać dane Klienta

Administrator przekazuje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby dane Klienta mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, m.in.: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie do obsługi Klientów, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.  

§ 5
Prawa Klienta

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do poprawiania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.


Polityka plików cookies, czyli czym są ciasteczka

Moja strona internetowa, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.


Media społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook czy Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 


Koszyk